O projektování

Jako investora, který se rozhodl pro bydlení v rodinném domě, Vás předtím, než budete spokojeně nové obydlí užívat, čeká několik důležitých rozhodnutí.

Volba první:

Vybrat vhodný typový projekt z katalogu nebo nechat zpracovat individuální projekt na míru?

Nejprve k typovému projektu.
Každý dům je postaven na konkrétním pozemku. Pozemek leží v určitém prostředí, má nějaký tvar a velikost, odněkud k němu vedou inženýrské sítě a komunikace. Může mít různý sklon a orientaci ke světovým stranám. Má různé druhy základové půdy a různou úroveň hladiny podzemní vody. Jakkoli kvalitní typová řešení konkrétní podmínky v místě stavby samozřejmě neznají a tato kritéria neberou v úvahu. Bez dodatečných projekčních úprav lze pak stavbu provést jen ve výjimečných případech. U typové stavby jsou však vyšší i vlastní stavební náklady.
Jen malý příklad: Provedení základů domu stojí zhruba 100 až 150 tisíc Kč. Oproti typovému projektu, jehož základy jsou navrženy na neznámé, a proto nepříznivé základové poměry, mohu při individuálním řešení ušetřit 10 až 20% ceny.

Při individuálním návrhu je projektování pojato jako interaktivní proces, na jehož začátku jsou představy a požadavky investora a na konci optimálně vyřešený způsob jeho bydlení. Čas věnovaný tomuto procesu je bohatě vyvážen jistotou zákazníka i projektanta, že každá část dokončeného domu má své opodstatnění a dům jako celek bude přesně vyhovovat životnímu stylu jeho uživatelů.

Přijmu-li uvedené předchozí argumenty, stojím před druhou volbou.

V zásadě existují dvě cesty jak postupovat, abychom od prázdného pozemku dospěli k našemu cíli – kvalitnímu a spokojenému bydlení. Dáváme-li přednost vnějšímu pohledu na dům, to znamená jeho reprezentativnímu výrazu a dokonalému vizuálnímu sladění tvarů a barev, zvolíme jako svého partnera pro návrh domu architekta. Ten naše představy převede do grafické podoby a té pak podřídí návrh vnitřní dispozice domu. Bude to radost na náš dům pohledět, avšak je otázkou, zda v něm za čas budeme také rádi bydlet. Názor na krásu se může časem měnit, ale skutečnost, že v domě některé prostory chybějí nebo jsou naopak naprosto zbytečné už po jeho dokončení změnit nelze.

Naše kancelář proto preferuje filozofii v zásadě opačnou. Základní architektonické zásady musí být samozřejmě dodrženy, avšak prvořadá je vnitřní dispozice domu a podle ní je dotvářeno jeho vnější řešení. Jsme toho názoru, že účelnost a vyvážená volba stavebních materiálů je nejlepší vizitkou projektanta. Dům je zpravidla investicí na desítky let a dobrý projekt musí s tímto výhledem počítat. Součástí našeho návrhu je proto nejen předpoklad nákladů na pořízení domu, ale i nákladů na jeho provoz.


Realizované projekty


Kontakt

Ing. Jiří Tománek – IVP SERVIS
Ke Koupališti 32/6, 182 00 Praha 8
IČO 15902714
Tel.: 242 486 313
Mobil: +420 603 725 350
E-mail: jtomanek@post.cz